ถุงสูญญากาศ

ตัวอย่างถุงสูญญากาศ

ตัวอย่างถุงสูญญากาศแบบต่างๆ ทั้งแบบซีล 3 ด้าน ถุงซิปสูญญากาศ ฯลฯ

ถุงสูญญกาศ
ถุงสูญญากาศ แบบซีล 3 ด้าน