ถุงฟอยด์

ถุงฟอยด์

ตัวอย่างถุงฟอยด์ ทั้งถุงฟอยด์เมทัลไลท์ และถุงฟอยด์อลูมิเนียม รูปแบบต่างๆ

ถุงฟอยด์ ถุงใส่ขนมถุงฟอยด์ซีลกลางใส่ขนม ส่งต่างประเทศ

ถุงฟอยด์ ถุงใส่ป๊อบคอร์น ถุงฟอยด์ตั้งใส่ป๊อบคอร์น ช่วยให้กรอบนาน